• 0

18 Kasım 2014, 20:39 - Anasayfa // SİYASET Haberi yazdır

ULUPINAR İÇİŞLERİ BÜTÇESİNDE KONUŞTU

ULUPINAR İÇİŞLERİ BÜTÇESİNDE KONUŞTU

Plan ve Bütçe Komisyonunu Üyesi AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine konuşma yaptı.

  • Facebook Paylaş
  • Twitter Paylaş

Plan ve Bütçe Komisyonunu Üyesi AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupınar İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerine konuşma yaptı. Konuşmasında, Değerli Başkanım, Değerli Bakanım, değerli Komisyon üyelerimiz, Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşlarının çok değerli bürokratları, Değerli Basın Mensupları; hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Konu İçişleri Bakanlığı olunca, Konuşmama bu vatan uğruna canını vermiş polislerimiz askerlerimiz ayrıca öğretmen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anarak başlamak istiyorum. 

                   İçişleri Bakanlığımız, Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi, yurt sathında sivil savunma, kaçakçılığın men ve takibi gibi çok önemli görevleri üstlenmiştir İçişleri Bakanlığımız, ülkemizin her köşesinde geniş bir şekilde örgütlenerek hayatın farklı alanlarında vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır. Bu nedenle İçişleri Bakanlığımız Emniyet Teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik birimleriyle ülkemizdeki asayişi sağlamak adına üstün çaba göstermektedir Suç işlenmesini önlemek ve suçluları takip ederek yakalamak, her türlü terörle, kaçakçılıkla ve organize suçlarla mücadele etmek görevlerini başarıyla yerine getirmektedirler. İçişleri Bakanlığımız, son dönemlerde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla vatandaş katılımını ve teknolojik imkânları da kullanarak hizmet kalitesini ön plana çıkaran çalışmalar yapmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce yürütülen MOBESE ve Jandarma Genel Komutanlığımızca yürütülen JEMUS (Jandarma Entegre Muhabere Sistemi) gibi tüm teknolojik projelerden ve imkânlardan azami ölçüde faydalanıp, tüm toplumun güvenlik birimlerine desteğini sağlayarak öncelikle suçun önlenmesini hedef almaktadır. 
                                             Her gün televizyonlarda da izlediğimiz gibi MOBESE sistemi suçla, suçluyla mücadelede çok büyük katkı sağlamaktadır. Artık bütün illerimizde ve ilçelerimizin büyük bir kısmında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bundan dolayı da Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu çerçevede; tüm şartlarda fedakârca görevlerini yerine getiren güvenlik güçlerimizin her türlü ihtiyacının eksiksiz bir şekilde karşılanmasına iktidarımız döneminde büyük önem verilmektedir. Son yıllarda güvenlik birimlerindeki eğitim seviyesini büyük oranda yükselten ve profesyonelleşme yönünde hızla ilerleyen İçişleri Bakanlığımız tarafından, organize suçlar ve çeteler başta olmak üzere tüm suç unsurlarına karşı başarılı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.   
                                   Hükümetimiz terörle mücadeleye verdiği önemi, terörden zarar gören vatandaşlarımızın zararlarının karşılanmasına da göstermektedir. Bu kapsamda; vatandaşlarımızın terör ve terörle mücadeleden doğan zararlarının karşılanması ile terör nedeniyle yerinden ayrılmak zorunda kalan vatandaşlarımız yaşadığı yerlere geri dönmesi, geri dönmeyenlerin ise bulundukları yerlerde rehabilitasyonuna ilişkin İçişleri Bakanlığımızca başarılı projeler yürütülmektedir. Ayrıca; güvenlik güçlerimiz, yurtiçinde olduğu gibi yurtdışındaki birçok uluslararası misyonda görevlerini başarıyla ifa etmekte ve ülkemizi gururla temsil etmektedir.    
                                                    Bizim iktidarlarımız döneminde polisimizin, güvenlik güçlerimizin halkla olan diyalogları neticesinde devlet ve milletin barışmış olduğu, bir dönemi yaşamaktayız. Polislerimiz zor ve meşakkatli bir görevi yerine getirmektedir. Bu nedenledir ki özlük haklarının, sosyal ve çalışma haklarının, standartlarının da iyileştirilmesi için bakanlığımızın çalışmaları devam ediyor. Özellikle, Türkiye'de güvenlik hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve suçların önlenmesinde vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla hareket eden İçişleri Bakanlığımız bu hizmetleri yaparken teknolojik imkânları sonuna kadar kullanıp hizmet kalitesini ön plana çıkaran çalışmalar yapmaktadır. Suç soruşturmasına ilişkin teknik ve idari kapasite geliştirilip her türlü teknolojik imkâna ve uluslararası akrediteye sahip modern kriminal laboratuvarların kurulması, organize suç örgütlerine yönelik yapılan planlı operasyonlarla bu örgütlerin birçoğu etkisiz bir hâle getirilmiştir. Bu sayede vatandaşımızın devlete olan güveni de bir kat daha pekişmiştir. İçişleri Bakanlığımızca hayata geçirilen ve yürütülmekte olan e-devlet projeleri ile vatandaşlarımızın hayatında önemli kolaylıklar sağlanmıştır. E-devlete geçişin temel taşı olan MERNİS projesini, T.C. Kimlik Numarası ve Adres Kayıt Sistemi gibi önemli projeler takip etmiştir. Hayata geçirilen ve diğer kamu kuruluşları tarafından da faydalanılan bu projeler ile vatandaşlarımız birçok belgeyi toplama ve ibraz etme zorunluluğundan kurtulmuş, ayrıca daha önce günlerini harcamak zorunda kaldığı resmi işlemleri dakikalar içinde halledebilir duruma gelmiş, nüfus sayımlarında sokağa çıkma yasağı gibi geri kalmış uygulamalar tarih olmuştur.                                                                                                            Son dönemde kamuoyunun da gündemine gelen yeni ve modern kimlik kartlarımız da çok yakın bir zamanda tüm vatandaşlarımıza dağıtılmaya başlanacaktır. Artık araç ruhsatları ve pasaportlar için günlerce uğraşmak ve beklemek gerekmemekte, bu belgeler posta ile vatandaşlarımızın adreslerine teslim edilmektedir. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü önemli projelerden biri de 112 Acil Çağrı Merkezleri projesidir. Proje ile birçok dünya ülkesinde olduğu gibi acil çağrı numaralarının tek bir numara (112) altında toplanması, hayata geçirilecek elektronik sistemlerle de acil durumlara çok kısa sürede müdahale edilmesi hedeflenmektedir. Bakanlığımız Köydes Projesi kapsamında 2005-2013 yılları arasında 4201 susuz köy ve bağlısına yeni içme suyu tesisi yapılmış,46.250 suyu yetersiz köy ve bağlısının içme suyu tesisinin yenilenmesi sağlanmıştır. Toplamda 50.548 köy ve bağlısında yaşayan 14.255.992 vatandaşımıza içme suyu hizmeti verilmiştir. Bakanlık olarak, otoyollardaki denetimi artırmak amacıyla da kapsamlı bir çalışma başlatılmış, trafik kazalarındaki can ve mal kaybının en aza indirilmesine yönelik olarak Otoyol Polisi uygulamasına hız verilmiştir. Yerel Yönetimlerin güçlendirilmesi, gelirlerinin artırılması ve gerçekten yerel inisiyatifin artırılması anlamında bu Hükûmet dönemine İl Özel İdaresi Kanunu‟nda, Belediye Kanunu‟nda, Büyükşehir Belediyesi Kanunu‟nda, Belediye Gelirleri Kanunu‟nda yapılan çok önemli düzenlemeleri göz ardı etmemek lazım.                                                                                                                                  Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık yarısı büyüklüğündeki “denizlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak, kanunların uygulanmasını sağlamak, gelecek nesillere temiz bir çevre ve sürdürülebilir kaynaklar bırakmak amacıyla kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın mevcut gücünün, Avrupa Birliği üyesi çoğu ülkenin donanmalarına denk olduğunu da özellikle belirtmek isterim. Bu güzide kurumumuz Dünyada teknolojik ve bilimsel değişimleri kendi bünyesine başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Türkiye, konumu itibarıyla uluslararası düzeyde göç alan bir ülkedir. Yıllardan beri Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Asya ülkelerinden siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayı Türk soylu ve Müslüman kardeşlerimiz yoğun olarak ülkemize göç etmektedirler. Bunların yanı sıra, çevremizdeki ülkelerde yaşanan savaş ve çatışmalardan kaçan yüz binlerce Müslüman, canlarını kurtarabilmek için ülkemize göç etmek zorunda kalmışlardır. Yine, çevremizdeki ülkelerde, Asya’dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen çok sayıda mültecinin varlığı bilinmektedir.                                                                                                              Göç ve iltica hareketlerinin bölgemizde bu denli önem kazandığı günümüzde, bu alanın layıkıyla yönetilebilmesi için. Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere, bizim hükümetimiz döneminde İçişleri Bakanlığımıza bağlı olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve merkez teşkilatının yanı sıra 81 ilde teşkilatlandırılmıştır. . Böylece, AK PARTİ Hükûmeti döneminde insan hakları alanında yeni bir adım daha atılmaktadır.    
                          Sayın Başkan, Değerli Komisyon Üyeleri Tüm bu çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen başta İçişleri Bakanımız Efkan ALA olmak üzere, İçişleri Bakanlığı çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bütçemizin kurumlarımıza, milletimize hayırlı olmasını, ülkemizin güçlü ve aydınlık geleceğine emin adımlarla yürüyüşünün hızlanarak devam etmesine vesile olmasını temenni ediyor, heyetinize saygılar sunuyorum.”dedi
RECEP TUFAN tarafından yazılan bu haber, 1793 defa okunmuştur.
YORUM YAZ

BU HABER İÇİN HENÜZ YORUM EKLENMEMİŞTİR.
 Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları, okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan HABER ALAPLI (ALAPLI'DAN HABERİNİZ OLSUN) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer SİYASET Haberleri

Tümü

RÖPORTAJ

Camiler doldu
Camiler doldu
Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, Alaplı Merkez Cami'sinde Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla idrak edildi.

Zonguldak Hava Durumu


Online Ziyaretçi

TOPLAM ZİYARETÇİ

Sayaç, tr.web-counter.net

17/01/2013    time : 14:28  154491

Pagerank

Check Google Page Rank

Son Dakika Alaplı Haberleri www.haberalapli.com internet adresinde bulunan fotoğraf ve bilgiler izinsiz kullanılamaz. Sitede yer alan kullanıcı yorumları yorum yapan üyenin şahsi düşünceleridir.

Adres : Yasin ÖREN 8. GÜN YEREL GAZETE ALAPLI-ZONGULDAK
Tel :0532 5237411
Faks : 0532 5237411
Bu site 0.078 saniyede yüklenmiştir. [Hata Bildir]
iPhone Factory Unlock imei Unlock